Autorizatii

-Autorizatie de mediu.

   – Accept APA NOVA.

   – Licente de transport.